Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Eğitimde TeknolojiEğitimde Teknoloji
Mehmet URALMehmet URAL
Kişisel Web SitesiKişisel Web Sitesi

E-İçerik E-İçerik

İletişimİletişim Formu Formumehmeturalbilisim@gmail.com

MEHMET URAL

Mehmet Ural Mehmet Ural

2121 Hit
Gönderim Tarihi : 10.05.2012
e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşenin Amacı ve Önemi

Günümüzde bilgi hızla değişmekte, bilgiye ulaşma yolları çeşitlenmekte ve en önemlisi de öğrenciler bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadırlar. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriler, geleneksel eğitim ortamlarının yanı sıra elektronik iletişim ortamlarında da sunulabilmektedir. Öğrencilerin bilgisayar, internet, cep telefonu vb. teknolojik araçlardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve bu araçları öğrenme amacıyla kullanmaları, öğrenme - öğretme sistemlerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesini ve öğrencilere e-öğrenme sisteminin imkânlarının sunulmasını zorunlu kılmıştır.

e-öğrenme, klasik eğitim ve öğretim anlayışını etkileyecek ve eğitim sürecinin niteliğini değiştirebilecek bir gelişme olarak görülmektedir. e-öğrenme ile birlikte, sadece öğretimin şekli değil, öğretim materyalleri de değişime uğramıştır. Günümüzde kitaplar, çoklu ortam teknolojilerinin de desteğiyle, ekran karşısında okunabilen, duyulabilen, etkileşimli bir formata dönüşmüş olup ihtiyaç duyulan elektronik içeriklere yer ve zamandan bağımsız ulaşma imkânını sağlayacak niteliğe kavuşmuştur.

Eğitim - öğretim içeriklerinin elektronik ortamda sunulması ve bunların etkin olarak kullanılması; öğrencileri daha aktif kılarak bilgiye erişimi ve öğrenmeyi kolaylaştıracak, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleşmesine de katkı sağlayacaktır.

Z-Kitap İle İlgili Ortak Çalışmalar
06.12.2011

Z-kitaplar ile ilgili olarak ortak çalışmaya katılmak isteyen tüm firmaların bakanlığımız ile irtibata geçmesi önemle rica olunur.

Sn. Başbakanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi eğitim ve öğretim sürecinde Bilişim Teknolojilerinin etkin olarak kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda Fatih projesinin bileşenlerinden biri olan “Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi” kapsamında bakanlığımızca Şubat ayında yapılacak pilot çalışmalarla ilgili z-kitapların* (zenginleştirilmiş kitap) üretilmesi ve pilot denemesi yapılmasına yönelik ortak çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu z- kitaplar ile ilgili olarak ortak çalışmaya katılmak isteyen tüm firmaların bakanlığımız ile irtibata geçmesi önemle rica olunur.

* Z-kitap; TTKB tarafından onaylanmış, okullarda kullanılan ders kitaplarının, PDF formatları üzerinde yazılı metinlere dokunulmadan, çoklu ortam unsurları ile zenginleştirilmiş halidir.

İnceleme Kriterleri ve Hazırlanma Süreci
06.12.2011

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce (YEĞİTEK) oluşturulan komisyon çalışması sonucunda e-İçeriklere yönelik teknik, pedagojik, görsel, işitsel ve genel standartlar belirlenmiştir. Ayrıca z-Kitap içinde kullanılacak e-İçeriklere ait inceleme ve hazırlama kriterleri belirlendi. Belirlenen bu standartlar e-İçerik üreten firmalar ve öğretmenler için bir rehber niteliği taşımaktadır. Ayrıca bu standartların, e-İçeriklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi aşamasına da bir başvuru kaynağı olarak kullanılması planlanmıştır.

z-kitap
06.12.2011

Kitap içeriklerinin teknolojinin avantajlarından yararlanılarak zenginleştirilmesi amacıyla z-kitap geliştirilmiştir. z-kitap; Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanarak okutulan ders kitaplarının; öğretim programları esas alınarak, animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon vb. ögelerle etkileşimli hâle getirilmesidir.

Bu kapsamda Tüm ders kitapları z-kitap formatına dönüştürülerek web, tablet ve panel tip etkileşimli tahtalarda kullanıma sunulacaktır. z-kitaba erişim hem çevrimiçi hem çevrimdışı yapılabilecektir.

e-İçerik Nedir
06.12.2011

e-İçerik:

  • Öğretim programına uygun,
  • Ses, video, animasyon gibi çoklu ortam bileşenleri ile zenginleştirilmiş,
  • Çevrim içi ya da çevrim dışı kullanılabilen,
  • Öğrenenle etkileşimli ya da etkileşimsiz olarak iletişim kurabilen dersi destekleyici bilgisayar tabanlı içeriklerdir.

Eğitimde teknoloji kullanımı yeni kavramları ortaya çıkarmıştır. Öğrenme nesnesi, e-Öğrenme gibi kavramları ve e-İçerik türleri ekteki sunumda verilmiştir.

Muvaffak Gözaydın Muvaffak Gözaydın

Gönderim Tarihi : 28.11.2012
Ben değil z-kitap , e-kitabı Amerika'da tanıtıncaya kadar canım çıktı .
Bu Amerikalılar  hakikaten tek tek bir şey değiller .

Ben e-kitabın çok ucuz olduğunu iddia ederek eyaletlere mektup yazdım.
Bütü ders kitaplarını e-kitap haline getirin ve öğrencilere  $  5-10  a verin dedim .

Bir öğrenci Amerika'da tyılda kitaba $ 1,000 dan fazla ödüyor. Tabii yayınevleri parayı kazanıyor .

Bizde ki z-kitap, zenginleştirilmiş  kitap yeni çıktı . Fakat her yerde normal kitapdandaha pahalıya satılıyor .

z-kitabın kıymetini bilelim .

Kitapları okuyanlar lütfen tenkitlerini buraya iletsinler ki daha iyileri yapılsın .

Selam ve saygılarımla
CEVAP GÖNDERİM FORMUCEVAP GÖNDERİM FORMU
Mesajınız* :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız.
Not : Lütfen küçük harf kullanınız.

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi1 :0,0195

© 2012 - 2016 Mehmet URAL
Mehmet URAL - Eğitim Teknolojileri & FATİH Projesi http://www.mehmetural.net

Tam Ekran